15 december 2023

Belasting over bonus berekenen

We krijgen vaak vragen over de werkbonus. Wanneer ontvang je die? En, als je die ontvangt, hoe werkt dat met belasting?

Een werkbonus is een extra bedrag dat bovenop het basisloon wordt uitbetaald, doorgaans om de werknemer te belonen voor zijn of haar prestaties of bijdrage aan het bedrijf. Het wordt vaak gebruikt als een incentive of motivatie om de productiviteit en betrokkenheid van de werknemers te verbeteren.

Neem contact op

Welke werkbonussen zijn er?

Er zijn verschillende soorten werkbonussen, waaronder prestatiebonussen, eindejaarsbonussen, verkoopbonussen, ondertekeningsbonussen en winstdelingsbonussen waardoor het belangrijk is dat je op de juiste manier de belasting over bonus berekenen. Prestatiebonussen worden meestal uitgekeerd als erkenning voor het bereiken van bepaalde doelen of prestaties. Eindejaarsbonussen worden vaak uitgekeerd rond de feestdagen en zijn doorgaans gebaseerd op de prestaties van het bedrijf en/of de werknemer gedurende het jaar. Verkoopbonussen worden uitgekeerd aan verkooppersoneel op basis van de omzet die ze genereren. Ondertekeningsbonussen worden doorgaans aangeboden als stimulans voor een kandidaat om een functie te aanvaarden. Winstdelingsbonussen worden uitgekeerd aan werknemers op basis van het financiële succes van het bedrijf.

 

Wanneer krijg je een werkbonus?

Het tijdstip waarop je een werkbonus ontvangt, kan afhankelijk zijn van de soort bonus en de specifieke regels van je werkgever. Bonussen kunnen zowel individueel als collectief worden uitgekeerd, afhankelijk van de prestaties en de doelstellingen van het bedrijf.

Individuele bonussen worden toegekend aan werknemers op basis van hun persoonlijke prestaties. Dit type bonus wordt meestal uitgekeerd nadat de prestaties of doelen van de werknemer zijn beoordeeld en bevestigd. Deze bonussen kunnen op elk moment van het jaar worden uitgekeerd, afhankelijk van de evaluatiecyclus van het bedrijf. Vaak is het zo dat wanneer de werknemer zijn of haar individuele doelen of KPI’s (Key Performance Indicators) haalt, er een bonus wordt toegekend. Dit kan een sterke motivator zijn voor werknemers om hun prestaties te verbeteren.

Collectieve bonussen daarentegen, worden uitgekeerd aan een groep werknemers of aan het gehele bedrijf op basis van de prestaties van de organisatie als geheel. Dit soort bonussen worden meestal uitgekeerd wanneer het bedrijf zijn doelstellingen haalt, zoals winstdoelen, verkoopdoelen of productiviteitsdoelen. Collectieve bonussen worden vaak uitgekeerd aan het einde van het fiscale jaar van het bedrijf, wanneer de totale prestaties van het bedrijf worden geëvalueerd.

Of het nu om een individuele of een collectieve bonus gaat, het belangrijkste is dat de voorwaarden voor het ontvangen van de bonus duidelijk worden gecommuniceerd en dat de prestatiedoelen haalbaar en eerlijk zijn.

 

Hoeveel belasting betaal je over een bonus? – Belasting over bonus berekenen

In Nederland wordt een bonus als onderdeel van het inkomen beschouwd en is derhalve onderworpen aan inkomstenbelasting. Het tarief waartegen een bonus wordt belast, hangt af van de belastingschijf waarin je valt. Inkomens in Nederland worden belast volgens een progressief tarief, wat betekent dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingtarief.

Daarnaast wordt op de bonus ook de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden. Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden kunnen er ook andere belastingen en heffingen van toepassing zijn.

 

De nadelen van een bonus: Belastingtechnisch bekeken

Het ontvangen van een bonus kan op het eerste gezicht heel aantrekkelijk lijken. Echter, vanuit een belastingtechnisch perspectief zijn er enkele nadelen die je in overweging moet nemen.

Een van de voornaamste redenen is het progressieve belastingstelsel in Nederland. In dit stelsel nemen de belastingtarieven toe naarmate het inkomen stijgt, met verschillende belastingschijven voor verschillende inkomensniveaus. Een bonus wordt toegevoegd aan je reguliere loon en valt daardoor meestal in de hoogste belastingschijf die op jou van toepassing is. Dit betekent dat de belasting die je over je bonus betaalt hoger kan zijn dan de belasting die je over je reguliere loon betaalt.

Een ander nadeel van een bonus vanuit belastingtechnisch oogpunt is de uitsluiting van de loonheffingskorting. De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die normaal gesproken van toepassing is op looninkomsten. Maar omdat een bonus wordt beschouwd als een bijzondere beloning, is de loonheffingskorting hierop niet van toepassing. Dit betekent dat je meer belasting betaalt over je bonus en uiteindelijk netto minder overhoudt.

Dus hoewel een bonus op het eerste gezicht een welkome financiële boost kan zijn, moet je rekening houden met deze belastingtechnische overwegingen.

 

Rekenvoorbeeld: Bonus belasting over bonus berekenen

Laten we het voorbeeld nemen van medewerker Laura. Laura heeft een jaarinkomen van €40.000. In 2024 betaalt Laura hierover 36,97% inkomstenbelasting. Dit is ook het bedrag dat wordt ingehouden voor de loonbelasting.

Nu ontvangt Laura een bonus van €3.000, waardoor haar totale jaarinkomen op €43.000 komt. Het basistarief van 36,97% inkomstenbelasting blijft van toepassing op haar totale inkomen. Echter, aangezien Laura’s inkomen tussen de €22.661 en €75.518 valt, moet er ook rekening gehouden worden met het verrekeningspercentage van 6,1% voor de loonheffingskorting. Daarom wordt er in totaal 43,07% (36,97% + 6,1%) van de bonus ingehouden waardoor je op deze manier de belasting over bonus berekenen kan.

Dus van de oorspronkelijke bonus van €3.000, houdt Laura na belastingaftrek €1.707,09 over. Als het verrekeningspercentage niet van toepassing zou zijn, zou Laura €1.890,90 van haar bonus overhouden – een merkbaar verschil.

Voor mensen met een inkomen boven de €75.518 geldt de verrekeningspercentage loonheffingskorting niet, omdat zij geen recht hebben op de loonheffingskorting. Voor hen wordt de bonus belast tegen het reguliere inkomstenbelastingtarief en is het belasting over bonus rekenen dus anders.

Dit voorbeeld is versimpeld en andere factoren kunnen van invloed zijn op de belastingen en heffingen op een bonus. Het is daarom altijd raadzaam om professioneel fiscaal advies in te winnen bij het omgaan met bonussen en andere vormen van inkomen zodat de belasting over bonus berekenen goed gebeurt.

Bonus belasting berekenen

Met dit formulier kan je de Bonus belasting berekenen! *Let op; als je de AOW-leeftijd bent gepasseerd gelden andere regels. Zie hier

Belastbaar inkomen
Wat is je belastbaar inkomen?
Bonus
Hoe groot is de bonus?

Neem contact met ons op

Werd je vraag niet beantwoord in onze veelgestelde vragen of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. Je kunt ons ook een WhatsAppje sturen!

0492 565 532 06 388 21 454 info@werkcentrumgroep.nl
  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze privacyverklaring
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij werken samen met de volgende bedrijven: