10 november 2023

Wat is de startersaftrek 2024?

Startersaftrek is een aanvullende aftrekpost voor ondernemers in Nederland die voor de eerste keer ondernemer zijn geworden.

Het is onderdeel van de zelfstandigenaftrek en is specifiek bedoeld om beginnende ondernemers een financieel steuntje in de rug te geven.

Neem contact op

De zelfstandigenaftrek is een algemene aftrek voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Dit betekent dat je als ondernemer in een kalenderjaar minimaal 1225 uur moet besteden aan je onderneming. Startersaftrek 2024 voegt een extra bedrag toe aan de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die voor het eerst een onderneming starten.

Het doel van de startersaftrek is om nieuwe ondernemingen te stimuleren en het ondernemersrisico te beperken. Het verlaagt de drempel voor het starten van een onderneming, en het biedt een financiële buffer voor de uitdagingen die nieuwe ondernemers tegenkomen.

 

Wat is de startersaftrek 2024?

In het belastingjaar 2024 kunnen ondernemers die voldoen aan de gestelde voorwaarden aanspraak maken op de startersaftrek. Dit belastingvoordeel voor ondernemers is een aanvulling op de algemene zelfstandigenaftrek, specifiek bedoeld om de financiële druk op startende ondernemers te verminderen en hen te stimuleren in hun ondernemerschap.

Voor 2024 is de startersaftrek vastgesteld op €2.123. Dit bedrag komt bovenop de zelfstandigenaftrek van €3.750. Daarmee kan een startende ondernemer in 2024 maximaal €5.873 aftrekken van zijn belastbare winst. Deze aanzienlijke aftrek kan een substantieel verschil maken in de belastingdruk van een beginnende ondernemer, waardoor hij of zij meer financiële ruimte heeft om te investeren in de groei van de onderneming.

Echter, er zijn enkele voorwaarden verbonden aan dit belastingvoordeel. Ten eerste moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium, wat inhoudt dat hij of zij minimaal 1225 uur per jaar aan de onderneming moet besteden. Ten tweede mag de ondernemer niet meer dan tweemaal in de vijf voorafgaande jaren gebruik hebben gemaakt van de startersaftrek.

Het is daarom belangrijk voor startende ondernemers om deze regelingen en voorwaarden te kennen en te begrijpen. Het correct toepassen van de dit belastingvoordeel en zelfstandigenaftrek kan een aanzienlijke invloed hebben op de financiële gezondheid van een jonge onderneming. Het is altijd raadzaam om bij twijfel professioneel fiscaal advies in te winnen.

 

Rekenvoorbeelden Startersaftrek: Wouter en Pieter

We illustreren de toepassing van de startersaftrek in 2024 aan de hand van twee voorbeelden: Wouter en Pieter. Beiden zijn startende ondernemers die aan de voorwaarden voor de startersaftrek voldoen.

Wouter heeft in 2024 een winst van €40.000 gemaakt met zijn nieuwe onderneming. Hij heeft het urencriterium gehaald en was in de afgelopen vijf jaar niet elk jaar als ondernemer voor de inkomstenbelasting actief. Ook heeft hij in die periode maximaal twee keer gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Hierdoor heeft Wouter recht op de zelfstandigenaftrek van €3.750 en de extra startersaftrek van €2.123. Als hij deze bedragen van zijn winst aftrekt, wordt zijn belastbare inkomen €40.000 – €5.873 = €34.127

Pieter, eveneens een startende ondernemer, heeft in 2024 echter slechts €5.000 winst gemaakt. Net als Wouter voldoet hij aan de voorwaarden voor de startersaftrek. In het geval van Pieter is zijn winst echter lager dan het totale bedrag van de aftrekposten, dat €5.873 bedraagt (de zelfstandigenaftrek plus de startersaftrek). Maar omdat hij aan de voorwaarden voldoet, mag hij het volledige aftrekbedrag van zijn winst aftrekken. Daardoor wordt zijn belastbare winst €0. Het resterende bedrag van de aftrek (€5.000 – €5.873 = -€873) kan hij verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Als Pieter geen andere inkomsten heeft, kan hij het verlies in andere jaren verrekenen.

Belastbare Omzet berekenen

Met dit formulier kan je de Belastbare Omzet berekenen!

Winst
Vul jouw winst in van dit jaar
Zelfstandigenaftrek
Heb je recht op zelfstandigenaftrek?
Urencriterium
Voldoe je aan het urencriterium van 1225 uur per jaar?
Startersaftrek
Heb je niet meer dan tweemaal in de vijf voorafgaande jaren gebruik hebben gemaakt van de startersaftrek?

Neem contact met ons op

Werd je vraag niet beantwoord in onze veelgestelde vragen of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. Je kunt ons ook een WhatsAppje sturen!

0492 565 532 06 388 21 454 info@werkcentrumgroep.nl
  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze privacyverklaring
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij werken samen met de volgende bedrijven: