10 maart 2023

Wat is vakantiegeld en hoe kan je netto vakantiegeld berekenen?

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Dit is een bedrag dat je van je werkgever ontvangt om, zoals de naam al zegt, op vakantie te kunnen.

Elke werkgever is verplicht om aan alle werknemers vakantiegeld uit te keren. Vakantiegeld betekent hetzelfde als vakantiebijslag en vakantietoeslag. Hoeveel vakantiegeld je krijgt is vooral afhankelijk van je loon. In sommige gevallen krijg je maandelijks extra geld bovenop je bruto salaris als vakantiegeld.

Neem contact op

Op hoeveel vakantiegeld heb ik recht?

Hoeveel vakantiegeldje van je werkgever ontvangt verschilt per persoon. Je hebt als werknemer recht op minimaal 8% vakantietoeslag van het brutosalaris. Oftewel, je krijgt dit geld bovenop je verdiende loon, inclusief overwerk en andere toeslagen. Extra inkomsten zoals een eindejaarsuitkering of bonus tellen niet mee om het netto vakantiegeld berekenen. Van je bruto vakantietoeslag wordt nog wel belasting ingehouden. Wat je netto ontvangt is dus een lager bedrag. Vakantiegeld is niet te verwarren met het doorbetaalde loon als je op vakantie bent. Als je ziek bent loopt de opbouw van het vakantietoeslag door. Het kan zijn dat je meer dan 8% vakantiebijslag krijgt, dit staat dan in je arbeidscontract en/of in de cao (collectieve arbeidsovereenkomsten).

Je werkgever houdt bij hoeveel vakantietoeslag je opbouwt, toch is het handig om dit zelf ook te berekenen. Dit kan gemakkelijk met de rekentool.

Er is een uitzondering wanneer een werknemer minder geld aan vakantiebijslag ontvangt. Dit kan alleen wanneer je als werknemer meer dan 3 keer het wettelijk minimumloon verdient. In dat geval kun je schriftelijk afspreken met je werkgever dat je geen of een lager bedrag aan vakantiegeld ontvangt.

 

Wanneer krijg ik vakantietoeslag?

Je werkgever kan op meerdere manieren het vakantietoeslag uitbetalen. Zo kan de werkgever het bedrag eenmalig per jaar overmaken. Dit gebeurt vaak in mei of juni. Je krijgt in dat gevalvakantietoeslag over het afgelopen gewerkte jaar. Het bedrag dat wordt uitgekeerd wordt dus niet berekend vanaf 1 januari van het huidige jaar, maar vanaf 1 mei of juni van het afgelopen jaar tot 1 mei of juni van het huidige jaar. Wanneer je stopt met een baan, wordt het opgebouwde vakantietoeslagmeteen uitbetaald.

Je werkgever kan er tevens voor kiezen om het vakantietoeslag maandelijks uit te betalen, gelijk met het loon. In dat geval krijg je niet eens per jaar een extra bedrag van je werkgever, maar zit dit maandelijks bovenop het brutoloon. Als je dit hebt afgesproken met je werkgever, moet dit in je arbeidscontract vermeld staan. Elke werkgever is verplicht om apart op de loonstrook te benoemen hoeveel vakantiegeld een werknemer heeft opgebouwd.

 

Rekenvoorbeeld netto vakantiegeld berekenen

Sophie is al een aantal jaar erg gelukkig bij haar huidige werkgever. Hier verdient zij bruto €2.800 per maand. Sophie heeft volgens haar contract recht op 8% vakantietoeslag en krijgt dit elk jaar op 1 juni uitgekeerd. Ze heeft bij deze werkgever loonheffingskorting aanstaan. Ondanks dat haar vakantietoeslag op haar loonstrook staat, wil ze dit graag zelf narekenen.

Sophie vult alle gegevens in de rekentool. Deze rekent voor haar uit dat ze recht heeft op bruto €2.688 aan vakantiegeld per jaar. Netto komt dit volgens de tool neer op een bedrag van €1.370.

Vakantiegeld berekenen

Met dit formulier kan je je vakantiegeld berekenen!

Bruto Maandsalaris
Vul het Bruto maandsalaris in
Vakantiegeld-percentage
Welk percentage vakantiegeld krijg je?
Duur van opbouw
Over hoeveel maanden is het vakantiegeld opgebouwd?

Neem contact met ons op

Werd je vraag niet beantwoord in onze veelgestelde vragen of wil je graag een afspraak met ons maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. Je kunt ons ook een WhatsAppje sturen!

0492 565 532 06 388 21 454 info@werkcentrumgroep.nl
  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze privacyverklaring
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij werken samen met de volgende bedrijven: