Huisregels

Hieronder vindt je een uiteenzetting van de door ons gehanteerde "huisregels".

Lonen
Voor vragen over het loon of de loonadministratie kun je bellen naar ons kantoor of mailen naar info@werkcentrumgroep.nl        
 
De lonen worden altijd per week, of per 4 weken overgemaakt op je bankrekening. Dit wordt voorafgaand aan je uitzending afgesproken. Loonspecificaties worden per 4 weken per post verstuurd of indien gewenst 1 maal per week gemaild.
 
Wanneer moet je ons nog meer bellen of mailen?
Wanneer je je reserveringen (vakantieuren) en vakantiegeld op wilt nemen kun je niet bellen. Het aanvragen van reserveringen moet schriftelijk gebeuren. Dit doe je door dit aan te geven op je urendeclaratie of te mailen naarinfo@werkcentrumgroep.nl   
Je wilt iets weten over je loon of over de uren.
Er is iets veranderd in je persoonlijke situatie (je bent verhuisd of je hebt een ander bank of giro rekeningnummer). Dit moet schriftelijk worden doorgegeven. Dit kan eventueel ook per e-mail naar: info@werkcentrumgroep.nl   

Wij kunnen geen cash geld uitbetalen of voorschotten verlenen! Er is bij ons ook nooit contant geld aanwezig!
 
Ziekmelding
Bij ziekte dien je de ziekmelding persoonlijk door te geven aan:
De opdrachtgever, danwel de uitvoerder / contactpersoon van het bedrijf.
Een van onze medewerkers of het kantoor (Bellen, per sms of voicemail!).
Je kunt hiervoor bellen / sms-en / voicemailen naar +31 (0)492 565 532 of 06-38821454.
Let op!: Deze melding dient vóór aanvang werktijd te gebeuren.  
 
Wanneer je tijdens werktijd ziek naar huis vertrekt, dan meldt je je persoonlijk af bij jouw directe chef en bij ons op kantoor. Wanneer je jezelf hebt ziek gemeld bij ons voor aanvang werktijd melden wij je ziek bij het UWV. Zij verzorgen de uitkering van het ziektegeld. De eerste 2 dagen zijn wachtdagen wat betekent dat je deze dagen niet krijgt doorbetaald. Houdt er rekening mee dat het tussen de 5 en 6 weken duurt voordat je je ziektegeld gestort krijgt. Hierop kunnen wij helaas geen invloed op uitoefenen en kun je bij vragen zelf bellen naar het UWV op 0900-9294. Hou je sofinummer bij de hand! Wanneer je weer gaat werken als je ziek geweest bent moet je jezelf weer beter melden bij het UWV op de dag dat je weer gaat werken!
Betermeld-nummer van het UWV is: 0900-92 94! Zorg dat je je BSN bij de hand hebt.

    Meldt je vóór aanvang werktijd ziek bij ons.
    Je dient thuis te blijven tot dat je een controle hebt gehad.
    Doe géén dingen die je herstel belemmeren.
    Je moet jezelf weer beter melden bij het UWV (tel. 0900-92 94 Sofinummer bij de hand houden!) en ons.
    Als je je niet aan deze regels houdt, dan kan dat een korting op je uitkering betekenen.
 
Werktijden
Er worden door de opdrachtgever werktijden vastgesteld welke nagekomen dienen te worden.

Indien er toch wordt afgeweken van de door de opdrachtgever vastgestelde werktijden zonder nadrukkelijke toestemming van deze, zullen de uren niet worden uitbetaald.
 
Gegevens
Bij inschrijving en/of aanmelding bij WerkCentrum Groep B.V. wordt je verzocht alle gegevens zo volledig mogelijk en naar waarheid te verstrekken. Voor eventuele niet, onvolledig of onjuist doorgegeven gegevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden.

Het gaat hier dan om alle op het inschrijfformulier gevraagde gegevens waaronder NAW-gegevens, bankrekeningnummer en werkverleden.
 
Urendeclaraties
Alvorens wij over kunnen gaan tot het verwerken van de uren en overmaken van de lonen dienen wij in het bezit te zijn van een door de opdrachtgever ondertekende urendeclaratie met daarop de gewerkte uren, eventuele kilometers, reisuren, vakantiedagen, enz.

De werknemer / uitzendkracht is hiervoor altijd zelf verantwoordelijk! Zorg er dus altijd voor dat je urendeclaratie maandags vóór 12:30 bij ons binnen is zodat wij het op tijd kunnen verwerken. Dit kan middels post, mail of whatsapp.
Let op! Het doorgeven van onjuiste uren, het onjuist invullen of achteraf aanpassen van de urendeclaratie is ten strengste verboden en kan leiden tot direct ontslag!
 
PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) en werkkleding
Elke opdrachtgever, werkplek, bouw, klus, werkplaats of terrein heeft haar eigen regels en voorschriften. Deze dienen dan ook altijd te worden nageleefd. Ten aanzien van werkplaatsen waar PBM’s nodig zijn, dienen deze altijd gedragen te worden! Het gaat dan vaak om werkschoenen (S3, stalen neuzen en zolen) en een helm of oordoppen.
Het is primair de verantwoordelijkheid van de werknemer om ervoor te zorgen dat hij/zij deze draagt. 
 
Continuïteit
WerkCentrum Groep B.V. streeft ernaar de mensen voor langere tijd aan het werk te houden. Echter hebben we hiervoor ook de hulp van zowel opdrachtgever als werknemer nodig, beide moeten de motivatie hebben een prettige werksfeer met elkaar op te bouwen en natuurlijk moet er ook voldoende werk voor handen zijn.
Einde werk / opdracht.

Het kan gebeuren dat er een einde komt aan het werk dat je doet, vanwege het afronden van een klus, uitvallen van werk, slecht weer, bouwvak, slecht functioneren of gewoon omdat de functie van tijdelijke aard was.
In dat geval raden we je aan om z.s.m. contact met ons op te nemen en aan te geven wat je wensen zijn zodat wij voor ander werk kunnen zoeken voor je, of je loonstroken en papieren uit kunnen draaien zodat je op tijd een uitkering kunt aanvragen. 
 
Fase systematiek
Fase A: Elke uitzendkracht begint in deze fase en kan hierin maximaal 78 weken (1,5 jaar) worden uitgezonden. (dit hoeven geen aaneengesloten weken te zijn) Kenmerk van deze fase is dat ziekte of einde werk, ook einde uitzendovereenkomst betekend en de uitzendkracht terug zal moeten vallen op UWV of gemeente.
 
Fase B: Als fase A is voltooid zal de uitzendkracht in Fase B terecht komen, hierin kunnen binnen 104 weken (2 jaar) maximaal 8 contracten voor bepaalde tijd worden gegeven. (WerkCentrum Brabant BV beslist hoelang deze contracten duren)
Kenmerk van deze fase is dat de uitzendkracht in dienst is bij WerkCentrum Brabant BV en bij ziekte of geen werk zal worden doorbetaald.
 
Fase C: Als fase B is voltooid zal de werknemer in Fase C terecht komen, dit staat gelijk met een contract voor onbepaalde tijd.
Kenmerk van deze fase is dat de uitzendkracht in dienst is bij WerkCentrum Groep B.V. en bij ziekte of geen werk zal worden doorbetaald, om de werknemer te ontslaan zal een ontslagvergunning moeten worden verkregen bij het CWI of de kantonrechter.
 
Tot slot
Wees altijd beleefd tegen de opdrachtgever. Vermijd conflicten en ga nooit zelf in discussie met de opdrachtgever. Problemen zoals schades, risico’s en ongevallen worden door de uitvoeringsverantwoordelijke en de accountmanager afgehandeld. Laat je nooit dwingen tot acties die volgens jou onverantwoord zijn. Gedraag je correct, blijf altijd rustig. Neem bij twijfel altijd contact op met de accountmanager van WerkCentrum Groep B.V.

Bedenk 1 ding: "veiligheid gaat boven alles".

Neem contact op

WerkCentrum Groep

Haagsebeemdweg 28B

5706 AH helmond

Deel onze info!


Werkbriefje

Helmond: 0492-565 532                                                                    info@werkcentrumgroep.nl                                                                      Venlo: 077-7820 165

Deze website maakt gebruik van cookies! We gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Wij delen de informatie niet met andere partijen.