Disclaimer 

De geboden informatie op de website en in (elektronische) nieuwsberichten is slechts bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. U kunt aan de informatie, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van deze website en de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolkomenheden bevat of door verloop van tijd zal verouderen. WerkCentrum Groep B.V. kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. WerkCentrum Groep B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

© 2018 WerkCentrum Groep B.V.


Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij WerkCentrum Groep B.V. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van WerkCentrum Groep B.V.

Neem contact op

WerkCentrum Groep

Haagsebeemdweg 28B

5706 AH helmond

Deel onze info!


Werkbriefje

Helmond: 0492-565 532                                                 info@werkcentrumgroep.nl                                           Venlo: 077-7820165

Deze website maakt gebruik van cookies! We gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Wij delen de informatie niet met andere partijen.